Chez CHÂTEAUKIDS, Les acquisitions du programme

PERCEPTION HOLISTIQUES
SIMULTANÉITÉ
MÉMOIRE VISUELLE
ARRANGEMENT
COORDINATION ŒIL-MAIN
DEXTÉRITÉ
CONDENSATION VISUELLE
APPRENTISSAGE MULTI-SENSORIEL
KAVRAMSAL BECERİ ARTIŞI
KABA MOTOR BECERİSİ
YORUMLAMA YARGILAMA
EKİP OLMA / YARDIMLAŞMA
GÖRSEL AYRIMLAŞTIRMA
3 BOYUTLU ALGI
UZUN SÜRELİ HAFIZA
HATA YAPMA OLGUSU
KISA SÜRELİ HAFIZA
DİKKAT SÜRESİ ARTIŞI
SÖZEL BECERİLER
PARÇA BÜTÜN İLİŞKİSİ
DİKKAT YOĞUNLUĞU VE KONSANTRASYON
DÜŞÜNCE BECERİLERİ GELİŞTİRME
DİKKATİN AYRINTILARA VERİLMESİ
BENZERLİKLER

Chez CHÂTEAUKIDS, Les acquisitions du programme

1.  Les enfants et les adolescents qui participent au programme apprennent l’anglais et le français en s’amusant. De cette manière, les enfants qui subissent les méthodes ennuyantes de langue étrangère dans notre pays dès le plus jeune âge et qui craignent la langue étrangère aiment apprendre la langue étrangère.

2. Les enfants et les adolescents apprennent l’anglais et le français par rapportau Portfolio. De la sorte, ils ont l’occasion de passer avec succès les examens internationaux qu’ils veulent passer à l’avenir.

3.  1. Les jeux contribuent aux enfants et aux adolescents d’être motivés. Cette situation favorise que es enfants et les adolescents progressent bénévolement, vont plus loin et se surpassent.

4. Le jeu captive le corps et suscite le désir. Cette sensibilité contribue à l’élève afin qu’il puisse être dans une attitude communicationnelle. Le jeu développe les compétences sensorielles en donnant les sentiments comme « être équipe, l’entraide, la solidarité, etc. » L'enfant apprend en expérimentant la gestion du travail d’équipe en s’écartant de son égocentrisme

5. Il apprend aussi aussi la contestation, le respect mutuel, la discipline et la réconciliation au moyen des règles et des méthodes.

6. Oyun esnasında hata kaçınılmazdır. Öğrenci oyunla eğitim sayesinde hata yaparak öğrenir. Yani, hata oyunun bir parçasıdır. Bu sebeple farklı bağlam ve durumlarda da öğrenci birey olarak kendini ifade ederken hata yapmaktan korkmaz, çekingenliğini kırar, yapabileceklerinin önüne geçmemiş olur, çünkü hatanın gelişiminin bir parçası olduğunun her zaman farkında olur.

7. Çocuklar; doğumdan itibaren taklit yoluyla öğrendiklerini uygulamaya başlarlar. Bu nedenle, tiyatro sanatı çocuk eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. Chez CHÂTEAUKIDS, projesinin bir parçası olan “tiyatro ile yabancı dil” eğitiminde öğrenci; sadece izleyerek, taklit ederek yabancı dili ve ait olduğu kültürü keşfetmeye başlar. Bir tiyatro grubu içerisinde rol repertuarını genişletir. Böylece, kendisini daha iyi ifade edebilir. Dayanışmayı, destek olmayı öğrenir. Problem çözme yeteneği artar.

8. Yine projenin bir parçası olan “film ve videolarla eğitim” tekniği, öğrencinin konsantrasyonunun dağılmasını engeller çünkü, video izlerken hem beden hem de zihin tamamen pasif durumdadır. Ekrandaki görüntüler, sesler ve efektler ilginin dağılmasını önleyecek şekilde hazırlanmıştır. Duyulan ve görülenlerin oyun içerisinde yinelemesi sayesinde öğrencinin dil öğrenimi hızlanır. Öğrencilerin gözlerini ve kulaklarını dillerinden daha fazla kullandıklarını, ders kitaplarındaki konuşma bölümlerinin çok az öğrenciye konuşma fırsatı verdiğini ve sınıfın geriye kalan çoğunluğunun ise sessiz ve pasif kaldığını vurgulayan çalışmalar yapılmıştır. Bu noktadan bakıldığında, sınıfların kalabalıklığı ve zamanın da kısalığı dikkate alındığında oyunlar daha fazla öğrencinin derse katılımına ve onların sürecin bir parçası olmalarına fırsat verecektir.

9. Tüm bunların yanında, oyunlar öğrencilerin dikkatlerini spesifik cümle yapılarına, gramer özelliklerine ve kelime konularına yoğunlaştırmaktadır. Oyunlar kavramayı ve şartlanmayı kolaylaştırarak destekler. Hızlı ve yavaş öğrencileri eşit düzeylerde katlımcılar haline getirir. Stres oluşturmayan bir durum içerisinde dilin doğal kullanımını teşvik eder ve geliştirir. Sağlıklı bir rekabet ortamına katkı sağlar.

fr_FRFrench