CHÂTEAUKIDS Programının Faydaları

BÜTÜNSEL ALGI
EŞZAMANLILIK
GÖRSEL HAFIZA
SIRALAMA
EL – GÖZ KORDİNASYONU
İNCE MOTOR BECERİSİ
GÖRSEL YOĞUNLAŞMA
ÇOK DUYULU ÖĞRENME
KAVRAMSAL BECERİ ARTIŞI
KABA MOTOR BECERİSİ
YORUMLAMA YARGILAMA
EKİP OLMA / YARDIMLAŞMA
GÖRSEL AYRIMLAŞTIRMA
3 BOYUTLU ALGI
UZUN SÜRELİ HAFIZA
HATA YAPMA OLGUSU
KISA SÜRELİ HAFIZA
DİKKAT SÜRESİ ARTIŞI
SÖZEL BECERİLER
PARÇA BÜTÜN İLİŞKİSİ
DİKKAT YOĞUNLUĞU VE KONSANTRASYON
DÜŞÜNCE BECERİLERİ GELİŞTİRME
DİKKATİN AYRINTILARA VERİLMESİ
BENZERLİKLER

CHÂTEAUKIDS Programının Kazanımları

1.  Programa kaydolan çocuklar ve gençler Fransızca ve İngilizce’yi eğlenerek öğrenirler. Böylelikle, küçük yaştan itibaren ülkemizdeki sıkıcı dil eğitimi metotlarına maruz kalan ve yabancı dilden korkan çocuklar yabancı dil öğrenmeyi severler.

2. Çocuklar ve gençler, program dahilinde,  seviyelere ve yaşlara göre grupladığımız 3 aşamalı A1 düzeyindeki (başlangıç) İngilizce ve Fransızca’yı Avrupa Dil Portfolyosu’na sadık kalarak öğrenirler. Bu şekilde, ileride girmek isteyecekleri, uluslararası kabul gören sınavlarda da başarılı olmalarına olanak sağlanır.

3.  Oyunlar çocuklar ve gençlere büyük bir motivasyon aşılar. Bu da çocuk ve gençlerin gönüllü olarak ilerlemelerini, daha uzağa gitmelerini ve kendilerini aşmalarını mümkün kılar.

4. Oyun vücudu çeker ve istek uyandırır. Bu duyarlılık öğrenciyi iletişimsel bir davranışın içine sokar. Oyun öğrenciye ekip olma, yardımlaşma, dayanışma gibi birtakım duyguları tattırarak öğrencilerin duyuşsal becerilerini geliştirir. Öğrenci benmerkezciliğinden uzaklaşarak ekip çalışması yönetmeyi, karşı çıkmayı, karşılıklı saygı duymayı, kural ve yöntemlere vasıtasıyla disiplini ve uzlaşmayı deneyimleyerek öğrenir.

5. Öğrenci; oyun sayesinde sınıflandırma, sıraya koyma, zaman ve mekan kavramının farkında olma gibi becerileri edinir ve bunları geliştirir. Ek olarak, öğrenci, bireysel ya da ekip halinde strateji hazırlayarak problem çözme süreci içinde iken doğal bir şekilde kendini ifade eder ve iletişime geçer.

6. Oyun esnasında hata kaçınılmazdır. Öğrenci oyunla eğitim sayesinde hata yaparak öğrenir. Yani, hata oyunun bir parçasıdır. Bu sebeple farklı bağlam ve durumlarda da öğrenci birey olarak kendini ifade ederken hata yapmaktan korkmaz, çekingenliğini kırar, yapabileceklerinin önüne geçmemiş olur, çünkü hatanın gelişiminin bir parçası olduğunun her zaman farkında olur.

7. Çocuklar; doğumdan itibaren taklit yoluyla öğrendiklerini uygulamaya başlarlar. Bu nedenle, tiyatro sanatı çocuk eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. CHÂTEAUKIDS projesinin bir parçası olan “tiyatro ile yabancı dil” eğitiminde öğrenci; sadece izleyerek, taklit ederek yabancı dili ve ait olduğu kültürü keşfetmeye başlar. Bir tiyatro grubu içerisinde rol repertuarını genişletir. Böylece, kendisini daha iyi ifade edebilir. Dayanışmayı, destek olmayı öğrenir. Problem çözme yeteneği artar.

8. Yine projenin bir parçası olan “film ve videolarla eğitim” tekniği, öğrencinin konsantrasyonunun dağılmasını engeller çünkü, video izlerken hem beden hem de zihin tamamen pasif durumdadır. Ekrandaki görüntüler, sesler ve efektler ilginin dağılmasını önleyecek şekilde hazırlanmıştır. Duyulan ve görülenlerin oyun içerisinde yinelemesi sayesinde öğrencinin dil öğrenimi hızlanır. Öğrencilerin gözlerini ve kulaklarını dillerinden daha fazla kullandıklarını, ders kitaplarındaki konuşma bölümlerinin çok az öğrenciye konuşma fırsatı verdiğini ve sınıfın geriye kalan çoğunluğunun ise sessiz ve pasif kaldığını vurgulayan çalışmalar yapılmıştır. Bu noktadan bakıldığında, sınıfların kalabalıklığı ve zamanın da kısalığı dikkate alındığında oyunlar daha fazla öğrencinin derse katılımına ve onların sürecin bir parçası olmalarına fırsat verecektir.

9. Tüm bunların yanında, oyunlar öğrencilerin dikkatlerini spesifik cümle yapılarına, gramer özelliklerine ve kelime konularına yoğunlaştırmaktadır. Oyunlar kavramayı ve şartlanmayı kolaylaştırarak destekler. Hızlı ve yavaş öğrencileri eşit düzeylerde katlımcılar haline getirir. Stres oluşturmayan bir durum içerisinde dilin doğal kullanımını teşvik eder ve geliştirir. Sağlıklı bir rekabet ortamına katkı sağlar.

tr_TRTurkish