Oynayarak Öğreniyorum!

Öğrencinin yabancı dil başarısı genel olarak öğrencinin motivasyonuna bağlıdır. Oyun da keyif vererek, bu motivasyonu sağlayacak, öğrenciyi harekete geçirerek kendi eğitim sürecinin aktörü yapacak en önemli araçlardan biridir. Bunun dışında oyun sadece öğrenciler arasındaki paylaşım ve etkileşimi geliştirmekle kalmayıp, öğrencinin deneyimleyeceği etkileşim sayesinde öğrencinin öğrenirken kendini yalnız hissetmemesini, kendine güvenmesini, başkalarını dinlemeyi, sabırlı olmayı öğrenmesini ve olayları daha rahat algılayabilmesini sağlar.

Kendimize “Öğrenirken oynamak ya da oynarken öğrenmek mümkün mü?” diye sorduğumuzda emin olalım ki özel olarak öğrencinin ihtiyaçlarına göre adapte edilen her eğitici oyun, aynı zamanda bir birey olan her öğrencinin kişilik gelişimine doğrudan olumlu etki edecektir. Bunun yanında geleneksel yöntemlerle öğrenilen ya da henüz öğrenilemeden yitip giden her bilgiden kat kat etkili ve kalıcı olacak çünkü oyun esnasında öğrencinin algısı açık, kendisi de aktif durumdadır. Bu sayede, gönüllü olarak kendi çabasıyla iletişim kuracağından dil öğretiminde sıkıntı “konuşma, kendini ifade etme” konusunu da doğal olarak aşmış olacaktır.

Oyun pedagojik olsun olmasın 3 temel avantaj sunar:

Öncelikle oyunsal aktiviteler oyuncuda büyük bir motivasyon ortaya çıkararak oyuncunun gönüllü olarak ilerlemesini, daha uzağa gitmesini, kendini aşmasını sağlar. Bu davranış oyuncuda ince ya da kalın motor becerilerine olumlu yönde etki eder. İkincisi ise, oyun vücudu çekip istek uyandırmasıdır. Bu duyarlılık oyuncuyu iletişimsel bir davranışın içine sokar. Oyun esnasında oyuncuya; ekip olma, yardımcı olma gibi birtakım duyguları tattırarak duyuşsal becerilerini geliştirir. İşte bu sayede oyuncu benmerkezciliğinden uzaklaşarak, ekip çalışması yönetmeyi, karşı çıkmayı, karşılıklı saygı duymayı, kurallara uymayı ve uzlaşmayı öğrenir.

Güçlü bir sosyalleşme aracı olarak oyunun zihinsel avantajları da vardır. Oyun, sınıflandırma, sıraya koyma, zaman ve mekan kavramının farkında olma gibi becerileri edindirir, geliştirir. Ek olarak, oyuncu, bireysel ya da ekip olarak  strateji hazırlayarak problem çözme süreci içinde iken doğal bir şekilde kendini ifade eder ve iletişime geçer. Diğer bir nokta da “hata” kavramıdır. Oyun esnasında hata kaçınılmazdır. Oyuncu hata yaparak öğrenir. Yani hata oyunun bir parçasıdır. Bu sebeple farklı bağlam ve durumlarda da oyuncu birey olarak kendini ifade ederken hata yapmaktan korkmaz, çekingenliğini kırar, yapabileceklerinin önüne geçmemiş olur. Çünkü hatanın gelişiminin bir parçası olduğunun her zaman farkında olur.

Texas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre zaman faktörü sabit tutulduğunda hatırlama oranları şu şekildedir; insanlar okuduklarının %10’unu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, görüp işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini, yapıp söylediklerinin ise %90’ını hatırlamaktadırlar. Bu verilere göre, öğrenmede aktif olan duyu organlarının sayısı arttıkça öğrenmenin kalıcılığı da aynı oranda yükselmektedir. 2-12 yaş grubuna yönelik oluşturduğumuz ve oyun kavramını öğrenme sürecine dahil eden Çok Duyulu (Multisensory) Öğrenme Tekniği çerçevesinde geliştirdiğimiz CHÂTEAUKIDS Programı’nı sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Blog

Çocuklarda İnatçılık ve Karşı Gelme
ÇOCUKLARDA İNATÇILIK YA DA KARŞIT GELME

Aile içerisindeki iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi çocuk ruh sağlığı açısından önemli bir durumdur. Bu iletişimi sağlamak adına aileler birlikte zaman geçirirken çocuklar kimi zaman ailelerinden farklı düşüncelere sahip olabilmektedir. Bu düşünceleri dile getirmek isteyebilmekte ve aileleriyle bir çekişme içerisine girebilmektedirler. Aileler tarafından ‘İnatçı’ olarak adlandırılan bazı çocuklar dönem özelliklerini gösteriyor olabilmektedir. Bu nedenle ailelerin […]

ergenlik dönemi yapılması gerekenler çocuklarda ergenlik
ERGENLİK BAŞLANGICI VE REGL DÖNGÜSÜ

Ergenlik, çocukluk çağı ile yetişkinlik arasında ara bir nokta ve bir geçiş evresidir. Çocuksu tavır ve davranışlara yetişkin düşünce ve söylemlerin eklendiği bu dönemde sosyal anlamda kabul görme, insanlar tarafından beğenilme, bir grubun üyesi olma hayati önem verilen konulardır. Bu dönemde genç insanlar duygusal ve sosyal dalgalanmalar yaşarken, cinsel ve fiziksel birtakım farklılıklar meydana gelmektedir. […]

Boşanmanın Çocuklardaki Etkisi
BOŞANMA VE ÇOCUK

Aile, sevgi bağlarıyla oluşan ve birlik beraberliği simgeleyen bir kurumdur. Hiçbir insan boşanacağını hayal ederek bir evlilik gerçekleştirmez. Fakat bazı durumlarda çiftler evliliklerini daha fazla yürütemeyeceklerini düşünür ve boşanmaya karar verirler. Bununla birlikte sahip olunan çocukların durumu ile ilgili anne ve babalarda bir endişe durumu gerçekleşebilir ve de bu endişe beraberinde birçok soru işaretini getirir. […]

Open chat
WhatsApp iletişim
Powered by