Dil Öğretiminde İletişimsel Yaklaşımın Önemi

Geçmişten günümüze dil öğretiminin doğal yollardan kazandırılması için bir çok farklı metot uygulanmıştır. Uygulanan bir çok dil metotu iletişimsel açıdan eksik kaldığından, dilbilimciler tarafından farklı yöntem arayışlarına ihtiyaç duyulmuştur, çünkü ilgili metotlar dilin sadece belli başlı yeterlilik alanını desteklemiş ve iletişim kurma alanı hep eksik kalmıştır.

 

Dil öğretiminde sanılanın aksine çok iyi dilbilgisi bilmek, öğrenilen dilin çok iyi kullanıldığı ve konuşulduğu anlamına gelmemektedir. İşte bu nedenle, dil öğretiminde geleneksel metotlar sadece dilbilgisi öğrenmeye yönelik olduğundan doksanlı senelerden sonra, özellikle günlük dilde kendini ifade etmenin sadece dilbilgisi kurallarını iyi bilmek olmadığı ortaya atılmıştır. Geçmişte uygulanan dil eğitimi, geleneksel yöntemler ile öğretildiğinden insanların hedef dilde iletişime geçme becerilerine bir katkısı olmadığını gözler önüne sermiştir. Bu sebepledir ki, yeni ve iletişimi temel alan bir çok metot ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri ve en sık kullanılanı da iletişimsel yaklaşım metotudur.

 

İletişimsel yaklaşımda amaç pragmatik olmalıdır; yani dili öğrenen kişinin öğrendiği hedef dilde kendini ifade etmesi ve iletişime geçmesi amaçlanmalıdır. Bu eğitim metotu bugün bir çok dil okulunda ve kolejlerde uygulanmaktadır. Dil öğretilirken dilbilgisi kuralları yine üstü kapalı bir şekilde verilir fakat temel amaç günlük dildeki diyaloglardan yola çıkarak gün içinde karşılaşacağımız konuşmalar baz alınarak öğretim yapılır. Tamamen konuşmaya dayalı olan bu metot sayesinde dili öğrenen kişiler belli bir zaman sonra hedef dilde akıcı bir şekilde konuşmaya başlarlar.

 

Dilin pragmatik amaçları göz önünde bulundurulduğunda iletişimsel yaklaşım gibi metotların dil öğretiminde kullanılmaya başlanması, dilin o dilin kullanıcıları tarafından daha iyi öğrenilmesine ve kendi anadillerini nasıl kullanıyorlarsa hedef dili de bu şekilde kullanmalarına olanak tanımıştır. Geçmişle kıyaslandığında bugün dil kullanıcılarının öğrendikleri hedef dili daha iyi konuşması ve hedef dilde daha iyi bir şekilde iletişime geçmesi eski ve geleneksel yöntemleri rafa kaldırmamız gerektiğinin en önemli kanıtlarından biridir.

tr_TRTurkish